X-Files: Dutch/Nederlands: De leugens rond de Joodse Holocaust

Gaan we weer in april en mei die Dag van Jom HaShoah naar boven halen en treuren over de Joodse Holocaust? De Joodse Holocaust en het Hitler verhaal zijn toch wel de allergrootste onwaarheden, en dat moet nu maar eens afgelopen zijn. De media plus Steven Spielberg brengen goed uitgedachte leugens naar voren.

Niemand die zich erom bekommert dat de Joden zelf ruim 66 miljoen Russische Christenen om het leven hebben gebracht aan het begin van de 20ste eeuw. Om dan nog niet te spreken over de 15 miljoen Duisters die door de Joden werden geexecuteerd, de 100 miljoen zwarten in Afrika die door de Joden werden omgebracht, de 85 miljoen Indianen die door Britse Joden werden gedood, plus nog 135 miljoen andere mensen in het Oostblok zijn door de Joden omgebracht door middel van o.a. gifgas, ophanging, verbranding, snijden en steken, etc. En de Joden hebben ook in Vietnam miljoenen burgers vermoord.

Dus in totaal bijna 400 miljoen doden op naam van de Joden … Dat zijn de feiten. Over holocaust gesproken.

Referenties:

www.localterror.com/Jews-kill-66-million-christians-in-russia/
www.localterror.com/15 million Germans tortured raped executed by the Jews/
www.localterror.com/the-blackafrican-holocaust-100-million-killed-by-the-jews/
www.localterror.com/jews-kill-20-million-in-congo/
www.localterror.com/85-million-indians-killed-by-the-british-jews/
www.localterror.com/the-zionist-butchers-behind-communism-135-million-killed-by-the-jews/
www.localterror.com/jews-killed-3-5-million-vietnamese-people/

Daar wordt tot op vandaag de dag geen woord over gerept! Waarom de Joden alsmaar de hand boven het hoofd wordt gehouden zal wel duidelijk worden aan de hand van het onderstaande.

Ook vele Neo Nazis kunnen niet accepteren dat Hitler in feite een onechte oppositie leider was die door Joodse bankiers naar voren was geschoven. In werkelijkheid was Hitler een held voor de Joden. Hitler en zijn Joodse familie Rothschild zette een Joodse natie op voor de zogeheten Joden die niets anders waren dan de onschuldige brave schaapjes in welk land ze zich dan ook verstigden. Het loont voor de Joden om Hitler te haten zodat de Joden dan nog steeds hun compensaties krijgen.

Norman Finkelstein’s moeder zei eens “Als iedereen die zichzelf holocaust overlevende noemt inderdaad de holocaust overleefde, nou, wie werd er dan door Hitler gedood?”

Laten we even de echte feiten op een rijtje zetten:

 1. Hitler was van origine Joodse bloed, gerelateerd aan de Rotschild familie en de Britse koninklijke familie
 2. Zonder de Joden – die Duitsland, Frankrijk, Britannie, Amerika, en Rusland in bezit hadden – had Hitler nooit de WW2 kunnen financieren om aan de macht te komen
 3. WW2 was een voorwaarde om Nationalisme voor de zogeheten Joden – ofwel de Khazars – op te zetten. Hitler en zijn elite Joodse vrienden, inclusief het Vaticaan (!), creeerde Israel en zorgde er voor dat de Joden daar neer werden gezet. Hitler moest het officieel Joods laten zijn door middel van een lands benoeming. Hitler liet zelfs een munt eenheid maken voor hun migratie naar Palestinia
 4. De Geallieerden – die met Hitler’s volledige en geplande gefinancierde medewerking victorie genoten – overhandigden volledige Westerse hegemonie aan de Khazars cq Joden
 5. WW2 opende landsgrenzen welke voorheen gesloten waren voor de Joden
 6. Hitler’s top generaals, veld maarschalken en de gehele SS waren allen Joden. Dit is goed gedocumenteerd
 7. Alle wereld schatten die door de NAZI Joden werden gestolen kwamen bij de Wereld Elite Joden terecht
 8. Hitler leefde nog lang, gelukkig en in rijkdom in Argentinie na de WW2
 9. Gedurende WW2 spraken Hitler en Britannie telkens af waar de bommen wel en niet moesten vallen teneinde de Joden te sparen
 10. De reden waarom Hitler maatjes was met de Joodse Banken, Elite Joden, Vaticaan Joden en de Britse koninklijke familie was omdat hij bestellingen van hen afnam
 11. De alliantie tussen Nazi Duitsland en de grootste corporaties in de USA was onontbeerlijk voor Hitler’s oorlog. Henry Ford, de auto fabrikant, James D. Mooney, de Genral Motors manager, en Thomas Watson, de IBM baas, kregen allen het Grote Kruis van de Germaanse Adelaar, wat de allerhoogste onderscheiding was aan buitenlanders die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Derde Rijk
 12. Adolf Hitler en de Nazi’s waren gefinancierd door de Rotschild’s die ervoor zorgden dat Hitler door middel van de Illuminati door geheime genootschappen zoals de Thule en de Vril aan de macht kwam. De Rotschild’s brachten geld naar Hitler via de Bank van Engeland en via Amerikaanse bronnen zoals de Kuhn en de Loeb banken die voorheen ook de Russische Revolutie financierden
 13. De Thule en de Vril werden ruim gefinancierd door die kanalen om geheime technologieen te ontwikkelen, zoals jets, raketten, stealth, en de Haunebu toestellen waar tot op vandaag de dag met name de Amerikanen hun voordeel mee doen op militair gebied.

Het centrum van Hitler’s oorlogsmachinerie was de chemische reus I.G. Farben die nu overgegaan is in Monsanto die overigens een Amerikaanse arm had die door de Rotschild’s door middel van hun Wartburg lakeien geregeerd werd. Paul Wartburg manipuleerde de privaat geeigende Bank van Amerika ofwel the Federal Reserve. Dat was in 1913. Het Auschwitz concentratiekamp was in feite een divisie van Standard Oil van de Rockefellers, ofschoon in werkelijkheid het Rockefeller imperium gefinancierd was door de Rotschild’s die feitelijk het geld van de wereld onder controle hadden, en nu nog steeds hebben.

Toen de Geallieerden Duitsland binnen drongen, werd er voor gezorgd dat de I.G. Farben fabrieken – het centrum van Hitler’s oorlogs operatie – niet door de bombardementen geraakt zouden worden. Ook bleven de Ford fabrieken met opzet gespaard. Ford was overigens een Illuminati fan van Hitler. Andere fabrieken rondom werden wel geraakt door de Gealieerde bommen. De Rotschild’s zorgden voor precisie informatie aan de Geallieerden.

De Rotschild’s waren voorheen onder meer de Bauers die met name de zwarte occulte afstammelingen waren van het Middeleeuwse Duitsland. De Rode Schilden in de 18de eeuw vormden een dynastie in Frankfurt, georkestreerd door Mayer Amschel Rotschild die samenwerkte met het Illuminati Huis van Hesse en anderen. Het hexagram ofwel de ster van David kwam van hun schilden op de voorzijde van hun huizen. Die ster van David had overigens niets te doen met David of Salomo, ook al zeggen sommige Joodse bronnen van wel. Dat symbool – ook wel later bekend als de Jodenster – heeft een strikt occulte oorsprong en staat geheel los van de Bijbel.

Guy de Rotschild van het Franse Huis is vandaag de dag aan de leiding van de Joodse Dynastie. Hij staat bekend als de mega beul in trauma gebaseerde “mind control”. Hij heeft meer dan een miljoen doden op zijn geweten. Indirect evenwel, want nagenoeg alle moorden werden door hem uitbesteed, behalve dan op de bijeenkomsten waar hij zelf offers moest brengen. Deze Guy is iemand die niet terug deinst voor de meest gruwelijke satanische rituelen. En er is niemand die het tegen hem op durft te nemen. Iedereen die dat wel probeerde, stierf een gewisse dood zonder dat kon worden vastgesteld hoe dat nou precies kwam.

Bijna alles in het algemeen aangenomen Holocaust verhaal is een leugen. Indien het allemaal waar was, waarom moesten de mensen die het verhaal in twijfel trokken dan in Amerika gevangen genomen worden? Wat hebben de Holocaust pushers te vrezen? Waarom niet gewoon de feiten voor zich laten spreken? De agenda is niet moeilijk te raden: De Joden moeten geld blijven krijgen zonder er wat voor hoeven te doen. En de Joden moeten ondersteuning krijgen in hun politieke, militaire en handels operaties.

Zelfs in recentere tijden zijn de Joodse praktijken duidelijk te zien. De Joodse Bush heeft voor de Iraakse holocaust gezorgd, maar geen hond die daar over een traan laat. De Joden stoken de wereld op tegen de Moslims via allerlei Joodse media constructies en dekmantel operaties. De Joden terroriseren Palestinia maar slagen er in om zelf officieel slachtoffer genoemd te worden. Ga zo maar door.

Als er echt door Hitler een plan was geweest om de Joden uit te roeien, dan waarom is dat plan dan niet ten uitvoer gebracht terwijl er ruim voldoende middelen daartoe waren? Waarom hebben de Duitsers niet alle Joden gedood in de concentratiekampen, terwijl het uiterst makkelijk uitvoerbaar zou zijn geweest? Gewoon de brand erin en alle rennende Joden erin dood schieten, zonder verdere complexe technologieen of methoden. Maar dat werd dus niet gedaan.

Ja, er was sprake van slavernij, identiteits tatoeringen, hexagram emblemen, maar zes miljoen doden vanwege de gaskamers, nee.

En hoe verklaart u dan de volgende geverifieerde en officieel gepubliceerde statistieken van de volkstellingen:


1938


1948

 1. Bevolking Joden in 1938 – 15.748 miljoen
 2. Bevolking Joden in 1948 – 15.753 miljoen

Dit zijn de bewezen feiten. Normaal gesproken zou het aantal in 1948 dus beneden de 10 miljoen moeten liggen als het Holocaust 6 Miljoen Dode Joden waar is. In 1946 publiceere het Rode Kruis een rapport waarin duidelijk stond dat in totaal minder dan 300 duizend geregistreerde gevangenen in Duitse werk kampen gedurende WW2 stierven.

En dan zijn er nog een hoop andere valse claims:

 1. Duitsers maakten lampekappen van Joodse huid
 2. Duitsers maakten zeep uit het vet van Joodse dode lichamen
 3. Vier miljoen Joden stierven te Auschwitz
 4. Duitsers gebruikten een elektrisch crematorium om Joden zowel te doden als te verassen

De Oost Europese Joden hebben noch qua ras noch qua historie enige connectie met Palestinia. Hun voorouders waren niet de inwoners van het “Beloofde Land”. Ze waren namelijk directe afstammelingen van de Khazars, i.e. niet-Semitische Turks-Mongolische stam. Dit werd later in 1950 geverifieerd door Graetz, Dubnov, Friedlander, Raisin en andere top figuren in de kringen van Joodse historici.

De zogenaamde Holocaust van 6 Miljoen Joden op titel van Adolf Hitler en het Nationalistische Socialistische Duitsland gedurende WW2 is als zodanig gepromoot via de media, educatieve kanalen en zelfs Hollywood entertainment – nota bene de Joodse film maker Steven Spielberg met zijn leugens – om zodoende wereldwijd sympathie te krijgen. Op die manier kan de Joodse Staat zomaar Palestinia binnen dringen en nog steeds sympathie genieten, want de Joden zijn oh zo zielig.

Vergeet niet wat de Joden Rusland hebben aangedaan begin 20ste eeuw, en vele andere landen en volkeren. En vergeet niet wat hun inbreng is geweest m.b.t. 911. De Joodse nieuws media met medewerking van het Pentagon en Hollywood wisten de 911 feiten prachtig te verdraaien. Wel toevallig dat er geen ene jood op 911 in de WTC of in een der vliegtuigen aanwezig was.

En waar wordt dan het geschreven plan van Hitler, Himmler en Heydrich – omtrent de uitroeing van de Joden – in de uitstekend geconserveerde gearchiveerde geschriften van Herman Goering genoemd? Er is onderzoek gepleegd naar de faciliteiten die op de concentratiekampen aanwezig waren, om te weten te komen in hoeverre er gebruik is gemaakt van gaskamers. Eigenaardig genoeg is geen enkele massa executie gaskamer gevonden. Ja, er was een flinke voorraad Zyklon B maar dat was een medicinaal concentraat tegen typhus en andere heftige ziekten in de kampen.

De werkelijkheid was dat de concentratiekampen werk kampen waren, compleet met alle levens ondersteunende faciliteiten tot aan entertainment toe. Alles werd gedaan de “gevangenen” levend en happy te houden. De kampen hadden theater, muziek groepen, zwembaden, sport clubs, winkels, kleding en voedsel, en de Joden kregen heel gewoon geld van Hitler. Maar de mens van tegenwoordig is gehersenspoeld door de media en internet en gelooft dit allemaal niet. Al op de lagere school leert men “Hitler is slecht en vermoordde zes miljoen Joden”. De kinderen weten dan ook niet beter.

En dan sprak de Duitse overheid over 400 duizend Joodse overlevenden vlak na WW2 maar op exact 30 juni 1965 sprak de Duitse overheid opeens over 3 miljoen Joodse overlevenden. Waar komen die twee en een half miljoen levende Joden opeens vandaan? Als men dat getal optelt bij het nog altijd officiele aantal van 6 miljoen doden, plus nog een miljoen statistisch ongerapporteerd, dan waren er in totaal dus zeker 10 miljoen Joden in de kampen van de Duitsers. Echter konden de concentratiekampen dat aantal – wat zo’n beetje gelijk stond aan het toenmalige inwonerstal van Nederland – echt niet aan.

De Joden blijven de 6 miloen zwendelarij volhouden tot op vandaag de dag. “Zes miljoen” is overigens een heilig getal in de Joodse geschriften, wat letterlijk “heel veel” betekent en niet noodzakelijkerwijs een rekenkundig getal. Dit belangrijk detail even niet terzijde. Dus de uitdrukking “zes miljoen” kan dan geestelijk nooit een leugen zijn, omdat de Joods academische intepretatie van “zes miljoen” gewoon “heel veel” inhoudt en niet “6.000.000 in getale”. Zo liegt men zonder te liegen.

Zo zijn er diverse symbolische getals uitdrukkingen welke niet sttrikt cijfermatig zijn bedoeld, zoals “7 dagen”, “40 jaren”, “6 miljoen”. Dat zijn allemaal Joodse allegorische uitdrukkingen, welke te vaak letterlijk worden geinterpreteerd door de Westerlingen. De Joden weten dat en maken daar gebruik van.

Er zijn zelfs hele organisaties – zoals het Joodse psychiatrisch Sinai Centrum in Nederland – met aanverwante stichtingen nog steeds actief om zelfs zogenaamde tweede en zelfs derde generatie Joodse slachtoffers van hun Holocaust trauma “af te helpen” – in alle landen nota bene deze zelfde constructie – en op die manier levenslange uitkeringen los te krijgen zodat die Joden niet hoeven te werken.

En de Joodse film magnaat genaamd Steven Spielberg met zijn films “The Last Days” en “Schindler’s List” over de Joden slachtingen blijft beweren dat zijn scripts op waarheid zijn berust. De zogenaamde “survivors” die over hun gaskamer ontsnappingen spraken bleken overigens geheel fictief, na uitvoerig onderzoek.

Irene Zisbatt loog tegenover zelfs honderden schoolkinderen over haar vermeende tattoeage die ze eerst door de Nazi’s en – whoops – later door Dr. Menghele weg had laten halen. Zij bleek nooit enige tattoeage te hebben gehad, zoals bleek uit later gedegen onderzoek! En haar verhaal dat ze over de omheining in een open rijdende trein werd gegooid kon gewoon niet kloppen omdat er geen open treinstellen (dus zonder dak) langs reden.

Hetzelfde verhaaltje van Alice Lok Cahana die zogenaamd aan de gaskamer dood ontsnapte in Auschwitz-Birkenau. En dan nog Renee Firestone wier zuster stierf aan medische experimenten. Er waren helemaal geen operationele gaskamers in de kampen, en de medische experimenten gingen niet verder dan routine onderzoek naar lichaams fluiden om te kijken hoe het met de gezondheid stond.

Zelfs “D-Day” bestaat deels uit leugens. Zo zou de unit van Paul Parks – die beweert Dachau te hebben bevrijd van de Duitsers (terwijl toen lt.col. Felix L. Sparks dat was, met een iewat soortgelijk klinkende naam) – op het Normandische strand op de dag van D-Day actief te zijn geweest, niet dus, want uit later onderzoek bleek dat zijn unit drie weken na D-Day nog steeds in Engeland stand-by zat te niksen! Paul Parks heeft nooit iets aan bevrijding in de oorlog gedaan.

Oud USA Joodse congreslid Tom Lantos zogenaamd bekend als “de enige Holocaust Survivor in Congress” was degene die de dochter Nayirah van een Kuwaiti ambassadeur op TV liet verschijnen met een gruwelijk verhaal hoe de Irakezen Kuwaiti babies vermoordden. Dat was de druppel die de oorlog tegen Irak deed overlopen. Dus ook hier: een Jood, en wel als aanstichter van de Golf oorlog.

En de beweringen van Tom Lantos over wat de Irakezen allemaal in Kuwait deden gooiden nog extra benzine over het oorlogsvuur. Toevallig woonde en werkte ikzelf in Kuwait in die periode en ik heb geen Irakees militair een Kuwaiti burger zien mishandelen! Ik zag wel hoe Britse en Amerikaanse soldaten de boel aan het slopen waren, en Irakese soldaten overhoop schoten om voor de media coole oorlogs scenes op te zetten, inclusief het in de fik steken van de Kuwaiti oliepompen met behulp van Amerikaanse explosieven experts. Ik werkte en verbleef daar onder meer en heb alles van dichtbij gezien. Dus die Tom Lantos is een complete leugenaar.

Wat betreft Auschwitz, het is een feit dat een dure piano vleugel op het podium werd bespeeld voor het publiek aldaar, muziek transcripties voor diverse instrumenten werden gepleegd, heerlijke verse thee werd bereid van zelf geplukte thee bladeren, gevangenen konden gewoon naar huis schrijven en ze kregen daartoe geld om postzegels te kopen, er werd regelmatig voetbal gespeeld o.a. met het Britse POW voetbal team en niet alleen in Auschwitz maar ook in Monowitz, Gross Rosen, Theresenstadt etc. Toneel werd er gespeeld door de jongeren die ook de decoratie deden, en er werden bonnetjes uitgedeeld om die in de cantines te kunnen verzilveren tegen overheerlijke maaltijden, en het Auschwitz Orkest speelde daar regelmatig:

Kortom, de gevangen Joden hadden het beter dan de soldaten in het Duitse leger. Zo hadden de Joden in het kamp een glimlachend voetbal team:

Nou, zien die glimlachende voetbalspelers eruit als ter gaskamer veroordeelde gevangenen?

Daarbij moet men weten dat het Jodendom niet een religieuze maar een ras gerelateerde aangelegenheid is. En de Joden zijn meesters in het liegen, misbruik makend van zelfs hun eigen heilige geschriften. Tot op vandaag de dag dat bijvoorbeeld de Joodse film maker Steven Spielberg’s stichting Shoah videos heeft geproduceerd die later bleken vol te zitten met valse getuigensissen betreffende de vermeende 6 miljoen vergaste Joden en overlevenden. Shoah is een van de vele joodse constructies om met behulp van valse propaganda geld los te krijgen.

Het Holocaust verhaal wordt ook nog eens misbruikt om in het Midden Oosten in naam van Israel oorlogen aan te wakkeren onder het mom dat Moslims allemaal Islamo-Fascisten zijn die een nucleaire holocaust voorbereiden. Men spreekt dan over de Armageddon, niet wetende dat het de Joden zijn die dat in werking willen zetten en niet de Moslims.

U moet maar eens 2 uren de tijd nemen om de volgende videos te gaan bekijken van begin tot eind, tenzij u geen interesse heeft in de echte waarheid:

UPDATE: ALLE YOUTUBE VIDEOS ZIJN VAN YOUTUBE VERDWENEN

Deel 1 – www.youtube.com/watch?v=NyMVWVBmGVo
Deel 2 – www.youtube.com/watch?v=ICL12z9XIiY
Deel 3 – www.youtube.com/watch?v=BJJ8ea-tvTU
Deel 4 – www.youtube.com/watch?v=nj32EN5EVhM
Deel 5 – www.youtube.com/watch?v=r9kq287M7-E
Deel 6 – www.youtube.com/watch?v=knKjA9ZM91Y
Deel 7 – www.youtube.com/watch?v=mlyehzkhv9o
Deel 8 – www.youtube.com/watch?v=RPR3_zOPRlw
Deel 9 – www.youtube.com/watch?v=LbRJ_-XbhvM

Referenties:

1) HolocaustDenier.com- erichunt25@gmail.com
2) Committee for Open Debate on the Holocaust Forums, Codoh.com
3) Joachim Neander, PHD. Irene Zisblatt Diamond Girl – Fact or Fiction. holocaustcontroversies.blogspot.com/2010/01/irene-zisblatt-diamond-girl-fact-or.html
4) The Last Days
5) The Fifth Diamond
6) Shoah Foundation Video
7) The Last Days Companion Book
8) www.mindfully.org/Reform/Nayira-Witness-Incubator-Kuwait6jan92.htm
9) PARKS STANDS BY WORLD WAR II STORIES Thomas Farragher, Globe Staff. Boston Globe. Boston, Mass.: Oct 13, 2000. pg. B.1
10) Thanks to Dr. Joachim Neander for pointing out that Renee Firestone’s sister’s list is from a similar fluid sample list as Irene Zisblatt
11) Translation of Renee Firestone Documents by Frederich Paul Berg -Nazigassings.com
12) Lampshade footage and analysis – Denierbud – HolocaustDenialVideos.com
13) Carlos Porter – cwporter.com/two2.htm
14) Bradley Smith – CODOH.com
15) Deanna Spingola – Spingola.com
16) Carolyn Yeager – carolynyeager.com
17) RevisionistWorkshop.com
18) blip.tv/file/get/SpielbergsHoax-
19) TheLastDaysOfTheBigLie519.mp4
20) www.archive.org/details/TheLastDaysOfTheBigLie_786
21) www.megaupload.com/?d=QFLOAWUJ
22) www.veoh.com/watch/v20995109RBsKe7MC
23) Adolf Hitler, Mein Kampf
24) US Holocaust Memorial Museum in Washington
25) Shoah Visual History Foundation
26) The Last Days of the Big Lie @ archive.org
27) johnfriendsblog.blogspot.com.au/2012/10/book-review-holocaust-hoax-exposed.html
28) Victor Thorn’s book Deconstructing Holocaust Mythology
29) Victor Thorn’s book How Elite Zionists Engineered the Holocaust
30) Jews who actually tell the truth about the camps
youtu.be/dT1lrwXctkA
youtu.be/zh-zx6hVWug
youtu.be/UNEu9hkCfKc
31) Holocaust Faked
www.localterror.com/The Holocaust Unveiled REAL FOOTAGE (full).mp4
www.localterror.com/Holohoax Survivors who Tell the Truth.mp4
www.localterror.com/HOLOHOAXStevenSpielbergExposed!.mp4
www.localterror.com/Auschwitz Why The Chambers Are A Myth.mp4
www.localterror.com/Holohoax Completely Exposed by David Cole.mp4
rense.com/lets_stop_with_the_auschwitz_lies.htm.html
www.localterror.com/The Bravest Jew on Earth.mp4
www.localterror.com/THE NAZI ZIONIST PARTY AND THE HOLOCAUST.flv
www.localterror.com/Jews-kill-66-million-christians-in-russia/
www.localterror.com/15 million Germans tortured raped executed by the Jews/
www.localterror.com/the-blackafrican-holocaust-100-million-killed-by-the-jews/
www.localterror.com/jews-kill-20-million-in-congo/
www.localterror.com/85-million-indians-killed-by-the-british-jews/
www.localterror.com/the-zionist-butchers-behind-communism-135-million-killed-by-the-jews/
www.localterror.com/jews-killed-3-5-million-vietnamese-people/
www.localterror.com/blakeneys-blood-libel-against-germany/
32) Hitlers mass slaughter of semite palestinians in 1948 for israel uncovered.
www.localterror.com/hitlers-mass-slaughter-of-semite-palestinians-in-1948-for-israel-uncovered/
33) New York Economic Council Letter
34) Holocaust Truth @ resistancereport.com/
35) Schindler’s List productions

Al het bovenstaande is slechts een fractie van het gehele werkelijke verhaal omtrent de Holocaust. Er kan makkelijk een heel boek over worden geschreven.

Overigens, de in dit onderwerp gespecialiseerde website localterror.com – die alles over de Joden tot in de details uit de doeken doet – wordt contant gehacked. Drie keer raden door wie…!

In feite: Er is nooit een echte Holocaust geweest, behalve dan wat de Joden zelf anderen hebben aangedaan.

Er valt helemaal niets te herdenken dan een collectie leugens en fantasieen keurig bij elkaar verzameld door de media en door de entertainment industrie die allemaal bestuurd worden door Joden.

Het zijn allemaal Joden die voor terrorisme zorgen. En dat is al eeuwen aan de gang zoals de originele geschiedenis boeken dat hebben gedocumenteerd. Maar de mens is gedresseerd om niet daar als zodanig naar te kijken. Hollywood maakt wel even een film met de mededeling “dit is echt”. Men gelooft zonder meer wat de media en de overheden zeggen. Het is zelfs zo erg met de menselijke schapen gesteld dat als er iemand is die de werkelijke feiten naar boven haalt, dat die persoon op zijn minst afgestoten wordt.

Nee, ik ben geen Jodenhater. Ik ben een leugenaarhater.