Astro: 06 – Afspraak Contact

Dat PhiL e.e.a. moet voorbereiden is wel voor te stellen. Zo moet de uitgebreide horoscoop tekening worden gemaakt aan de hand van alle berekeningen van de sterrentekens, de planeten, de levensafdelingen (ook wel “huizen” of “sectoren” genoemd), de progressies (lange termijn voortbeweging over de tijdslijn), de korte termijn transits, de lange termijn transits, bijzondere aspecten (hoe planeten met elkaar gerelateerd zijn), en nog veel meer waar u nu even niet mee vermoeid zult worden. U mag daar een foto van maken.

PhiL verwacht van u ook wat voorbereiding.

Laat u aub minstens een week van te voren weten wat de specifieke vragen of situaties zijn waar u antwoord dan wel verduidelijking over wenst te hebben. Dan weet PhiL welke berekeningen gemaakt moeten worden. Indien een client zegt “zoek maar uit wat er allemaal in de sterren staat” dan staat dat congruent met het aan een arts vertellen “zoek maar uit of u wat bij me kan vinden”. Er is dan veel meer onderzoek nodig wat veel meer tijd kost. En dat kan PhiL zich qua tijd en geld niet permitteren. Daarom: wees specifiek en beperk u tot de voor u werkelijk belangrijke vraagstukken.

Koffie en thee staat altijd klaar hoor. Vanwege de te vele soorten thee en koffie op planeet Aarde kan PhiL in Den Haag alleen maar groene thee, zwarte senseo koffie of gusto espresso aanbieden. Met of zonder suiker. Geen kunstmatige zoetjes en geen melkjes of slagroom, sorry ;-)

Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet onder invloed van middelen. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. De inhoud van een horoscoop is niet een twee drie overgebracht. Dat kan een aantal uren in beslag nemen.

Uiteraard is het toegestaan om zelf alles middels audio, video, stenografie, holografie, notitieblokjes, etc op te nemen. Vanwege efficiëntie is het aan te bevelen dat u alleen komt, maar indien u het noodzakelijk acht, kunt u een vertrouwenspersoon meenemen als toehoorder.

U zult gevraagd worden om in de hal de schoenen uit te doen en in de praktijkruimte niet te roken of te vapen, i.v.m. hygiëne, feng-shui, en zo. Tevens wordt van u verwacht dat u tijdens de sessie niet met uw mobieltje of ipad bezig bent. U komt op specifiek consult en PhiL is er alleen dan voor u en houdt zijn mobieltje buiten. Dus: mobieltje uit!

PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen. Er is geen verborgen camera of webcam. U mag wel zelf alles op audio of video opnemen indien u dat wenst. Dat kan handig zijn ter “naslag”.


Hier is een recent voorbeeld van een emailtje dat PhiL naar u toe stuurt als antwoord op uw verzoek om een astrologische consultatie.

VOORBEELD E-BRIEF

Waarde cliënt(e),

Dank voor uw bericht.

Ik ben welwillend en bij machte uw horoscoop te maken. Mijn astrologie benadrukt de realiteit en is dus niet zweverig. Wat ik in de horoscoop zie vertel ik recht toe recht aan.

Het is uitermate belangrijk dat de geboortetijd tot op de minuut nauwkeurig bekend is, indien mogelijk a.d.h.v. een geboorte akte, dagboek, logboek, o.i.d. Een afwijking van een paar minuten kan al een groot verschil maken in zowel de radix analyse als wel de progressies cq prognoses. Kunt u het tijdstip nog checken?

Teneinde fine-tuning toe te passen in de horoscoop berekeningen zou ik graag een specifieke datum van u willen weten waarop iets bijzonders/diepgaands is gebeurd. Met behulp van zo’n regressieve berekening kan ik dan zodoende de radix nauwkeuriger uittekenen.

Ter voorbereiding van de horoscoop ontvang ik gaarne per email een opsomming van vragen die u graag vanuit de astrologie beantwoord zou willen hebben. De soort of het aantal vragen staat u geheel vrij en ik hanteer geen taboe. Indien er sprake is van een moeilijke of negatieve situatie in de tegenwoordige tijd, dan gaarne aangeven in de vragenlijst. Dan kan ik eventueel een aansluitende (altijd kosteloze) dianetics sessie voorbereiden.

Ik reken een vaste prijs van 180 Euro (inclusief 10% seizoen korting voor elke soort horoscoop. Het is raadzaam om rekening te houden met een sessieduur van een paar uren voor de horoscoop. Het opnemen van audio, video, steno, mindmap, etc is allemaal toegestaan. Het meenemen van een vertrouwenspersoon als toehoorder of notulist(e) is prima indien dat uw voorkeur heeft.

Indien akkoord met al het gestelde ten aanzien van astrologie dienstverlening, dan gaarne een mailtje ter bevestiging. Daarna ontvangt u een betaalverzoek ter aanbetaling van de helft van het bedrag. Na de astro sessie kan de resterende helft per bank worden betaald. Zodra de aanbetaling en de gevraagde gegevens binnen zijn, ga ik aan de slag.


Email naar George Philip Birney:

mail@georgephilipbirney.com

U bent van harte welkom om een mailtje te sturen. Bellen en appen gaat bij PhiL helaas niet, omdat hij vaak met een cliënt(e) bezig is.

Het is van uiterst belang dat de JUISTE GEBOORTETIJD wordt opgegeven. Een afwijking van een paar minuten kan tot grote fouten leiden wat dan uw eigen verantwoordelijkheid is.


Graag verneem ik van u.

Dank en beste groet,

PhiL