Wordt aan gewerkt: Marinier uit Soerabaja – Dolf Birnie Sie

NIEUW GESCHIEDENISBOEK PROJECT – eta 2019-2020


MARIIER UIT UIT SOERABAJA – DOLF SIE BIRNIE – Adolf Birney

Nonfictie. Nederlandstalig.

Subtitle: Adolf Birney

Mijn wijlen vader Adolf Birney – voorheen als Dolf Sie Birnie aangesproken – heeft aan zijn kinderen cq erfgenamen, waaronder aan mij, George Philip Birney, een manuscript nagelaten na deze tevergeefs bij een dozijn uitgevers te hebben aangeboden.

Het manuscript werd circa 40 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog afgerond. Vanwege de herinneringsoverbrugging van die tijdspanne zullen wellicht hier en daar wat kleine imperfecties aanwezig zijn.

Het is mijn moreel, sociaal, en juridisch correct besluit om het manuscript conform de uitdrukkelijke wens van mijn vader naar buiten te brengen. Immers, zijn codicil zegt zelf:

“Mijn eerste huwelijk met een Brabantse vrouw – mijn corrspondentievriendin – is jammerlijk gestrand op grond van wanbegrip. Het wanbegrip is mijns inziens gebaseerd op het feit van “East is east, west is west, and never the twain shall meet” (van de beroemde schrijver Rudyard Kipling). Uit dit huwelijk heb ik vijf kinderen, genaamd Alfred Alexander, George Philip (tweelingzonen), Arthur Franklin, Maureen Mildred Elisabeth en Miranda Edith Patricia BIRNEY. Nadat zij de puberteitsjaren achter zich gelaten hebben, hebben zij mij vaak de vraag gesteld, of het niet mogelijk was, indien ik een boek ging schrijven. Het moest dan wel een levensbeschrijving zijn. Mijn kinderen wilden namelijk de oosterse zijde van mijn karakter weten met als doel mij volledig te kunnen begrijpen.

Sinds ik in Nederland ben aangekomen op 14 april 1950 heb ik soms aantekeningen gemaakt over diverse feiten in het verleden, die ik maar niet kon vergeten. Zodoende heb ik toevlucht gegeven aan de wens van mijn kinderen een beschrijving te weergeven van mijn leven vanaf mijn geboorte tot het moment, dat ik mijn geboortegrond voorgoed moest verlaten. Immers, niet alleen mijn kinderen, maar ook vele vrienden en kennissen en andere lezers en lezeressen hebben het recht te weten wat het is, wanneer zowel de westerse als de oosterse beschaving verenigd zijn in één lichaam en één geest, dus in één individu.

Anderzijds zijn er al vele boeken geschreven over de gegoede indische samenleving van vervlogen tijden in het toenmalige Nederlands Oost Indië en de talloze verwikkelingen omtrent de geboorte van de Staat Indonesië. Maar er is nog veel te weinig bekend omtrent de schaduwzijde van diezelfde indische samenleving.

Ik ben juist geboren en getogen in die schaduwzijde van de indische samenleving. Wanneer iemand als onwettig kind werd geboren in de schaduwzijde van die indische samenleving, dan ging zijn of haar leven door een ware hel van haat, minachting, verachting en wanhoop.

Alle namen van personen vermeld in mijn levensverhaal zijn naar waarheid opgetekend en waar nodig geef ik authentieke documenten weer. Het verdere oordeel is aan de lezer. Alle uitdrukkingen in de maleise en/of indonesische taal laat ik in de ouderwetse spelling.”

BESTEL DE KINDLE VERSIE HIER

Publicatie plan, circa 800 6″ x 9″ bladzijden:

  • 2019 Kindle NL KDP worldwide
  • 2019 Amazon NL paperback inclusief outlets worldwide zoals BolCOM
  • 2019 Pumbo NL paperback inclusief outlet BoekenbestellenNL
  • 2019 Pumbo NL epub inclusief outlet BoekenbestellenNL
  • 2019 Aanmelding CB
  • 2020 Consignaties selecte boekhandels met (tijdelijke) focus op voormalig Indië
  • 2020 Onder de aandacht brengen bij de media

Overgebracht door

George Philip Birney

PS:
Als wettelijk erfgenaam verbied ik hierbij een ieder die mogelijkerwijs een copie van mijn vader’s manuscript in een archief zou houden om de inhoud geheel of gedeeltelijk in welke vorm en tijdsbestek dan ook te publiceren zonder uitdrukkelijke en op schrift gestelde toestemming.