Astroloog Nederland

ASTRO FORECAST: MOON

MOON FORECAST TODAY : Moon in Aries : Moon is traveling through Aries today. Time to begin new projects. Look out for new opportunities. Beware of impatience and selfishness.

ASTRO FORECAST: SUN

Current star signAquarius: The Water Bearer is the sign in which today the Sun is travelling in the period of Jan 21 to Feb 19 - Aquarius: During this cycle, we are motivated by our hunger for knowledge, experience, and originality. Innovation is more important to us than convention. We become more aware of what is outdated in our lives, and strive to find new perspectives and new ways to do things. The class distinctions, structure, and order that Capricorn finds appealing now seem to be too rigid. The freedom of the individual becomes far more significant to us. We strive to free ourselves from some of the restrictions, inhibitions, and limitations that now feel constraining rather than safe.Welkom bij de astroloog

Okay, op deze website zijn zes pagina’s gewijd aan mijn astrologische dienstverlening. Uiteraard kan ik mijn diensten ook in het Engels of in het Frans verzorgen. Waarom zo veel informatie? Welnu, de mens is niet een eenvoudig wezen. Dus effe gauw een horrorscoopie doen, nou nee. Daar komt wel wat voor kijken.

Wilt u weten wat er aan de hand is, omdat u er niet uitkomt?

PhiL verzorgt hier in zijn astro praktijk relatie horoscopen en persoonlijke horoscopen, met accent op prognoses.

 1. Een relatie horoscoop vertelt u exact hoe de relatie tussen u en uw verleden, huidige of toekomstige partner in elkaar zit. Het is een zeer nauwkeurige analyse waar u wat mee kan.
 2. Een persoonlijke prognose horoscoop vertelt u in grote lijnen over uw huidige situatie en toekomstig levensverloop. Het is een duidelijk overzicht waarmee u weet wat zoal aan de hand is en zal zijn.

Vaak wordt de vraag gesteld: “Hoe zal de relatie er over x jaar uitzien?” Welnu, het antwoord is simpelweg dat een relatie niet verandert. Het kan in zekere zin worden vergeleken met een rivier die tussen twee steden kronkelt. De individuele steden (partners) veranderen, echter de rivierkronkels (relatie) blijven zoals die waren. Een kronkelige rivier wordt niet het jaar daarop recht, terwijl de steden wel weer andere gebouwen en straten krijgen. De relatie is als het ware “de kronkels tussen personen”. Vat dat maar gerust letterlijk en figuurlijk op ;-)

Dus om die reden zal er geen relatie prognose (kunnen) worden gemaakt. Dus geen toekomst over de relatie zelf. Technisch kan het natuurlijk wel, maar dan moet voor elke partner een progressieve horoscoop worden gemaakt plus voor saampies nog een progressieve relatie horoscoop. Dus samen met de radix horoscopen worden dat er dus zes. Pffft, veel te veel werk ;-)


PS: Een astroloog doet geen “readings”. Die term komt voor bij handlezers, helderzienden, kaartleggers en geautomatiseerde astro programmaatjes.


Veel gestelde vraag: “Wat is eigenlijk een astroloog en wat is een horoscoop en wie is dan die PhiL?”

U vraagt zich misschien af “hoe kom ik uit de problemen”, “wanneer houdt het nou eens op”, “wat is er toch aan de hand”, “hoe lang moet die situatie nog duren”, “is die ander wel de ware liefde voor me”, “hoe zit het met mijn depressie”, “waarom voel ik me zo [vul maar in]”, “doet de arts mij wel goed”, “wanneer ga ik genezen”, “hoe zit het met de relatie“, en zo voorts.

Aan de hand van uw geboorte gegevens, zoals plaats, datum en tijd, berekent PhiL de standen van de planeten ten opzichte van elkaar en van de sterrenbeelden. PhiL brengt dat allemaal in kaart op een grote tekening en zo gaat hij dan tot interpretatie over. De analyse kan betrekking hebben op het verleden, het heden, en de toekomst.

De astrologie is voor PhiL een middel om u middels een horoscoop de algehele dan wel specifieke situatie te verduidelijken. Voor PhiL is astrologie niet entertainment, net zo min als voor een arts een behandeling dat is. PhiL neemt dat gilde serieus en doet niet aan vermaak in of met deze.

PhiL’s halve eeuw ervaring omvat diverse gebieden zowel zakelijk, wetenschappelijk, kunst en esoterie. PhiL heeft in zowel de moderne astrologie (Hand) als de klassieke astrologie (Aquarius & Leo) diverse opleidingen doorlopen en met de jaren praktijk ervaring opgedaan in de astrologie ten tijde dat er nog geen thuis computer bestond. De oude stempel dus, ambachtelijk en old-school.

Als u geïnteresseerd bent in het duidelijk begrijpen van uw huidige relatie, bijvoorbeeld vanwege allerlei problemen waar u maar niet uit komt, dan bent u bij PhiL aan het juiste adres. U krijgt van PhiL keihard en overduidelijk te horen hoe uw relatie in feite in de werkelijkheid in elkaar steekt. PhiL adviseert niet, laat alleen maar zien, echter geeft u wel de informatie die u kunt gebruiken om zelf beslissingen te nemen.


Terminologie

En nog wat basis informatie over astrologie. PhiL gaat u niet vermoeien met datgene wat u toch al in de boeken of op het web heeft gelezen zoals die astro sites die gratis uw horoscoop uitrekenen en oppervlakkig uitleggen.

Wellicht handig voor u te weten, een samenvatting van wat termen die PhiL gebruikt tijdens de astro sessie. PhiL past zowel de oudere klassieke astrologie als de moderne astrologie toe.

 • STERRENBEELD of TEKEN – u kent ze onderhand wel
 • HOROSCOOP – overzicht van posities van sterrenbeelden en planeten ten opzichte van elkaar op een gegeven moment
 • RADIX – de HOROSCOOP ten tijde van geboorte
 • ASCENDANT – “rijzend TEKEN”, i.e. het sterrenbeeld dat aan de oostelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 1ste HUIS, i.e. uzelf
 • COMPOSIET – ook wel RELATIE HOROSCOOP genoemd
 • DESCENDANT – “dalend TEKEN”, i.e. het sterrenbeeld dat aan de westelijke horizon te zien is ten tijde van geboorte. Begin van het 7de HUIS, i.e. de ander
 • GEOCENTRISCH – het planetair systeem gezien vanuit de Aarde als middelpunt – dit is de meest gebruikte basis voor astrologie
 • HELIOCENTRISCH – het planetair systeem gezien vanuit de Zon als middelpunt
 • PLANEET – object dat ogenschijnlijk rondom de aarde draait – vanuit het GEOCENTRISCH astrologisch principe zijn dan de Zon en de Maan dus ook planeten
 • HEERSER – een planeet dat een sterrenbeeld of een HUIS representeert. Welke dat is hangt af van de plaats en datum van geboorte
 • HUIS – in de moderne astrologie “sector” genoemd – 12 ervan in een HOROSCOOP, elk een specifieke levens afdeling representerend
 • HOORN – het begin van een HUIS. Het HUIS is gerepresenteerd door de HEERSER van het TEKEN waarin de HOORN van dat HUIS zich bevindt
 • ASPECT – de (boog)hoek waarmee een planeet zich ten opzichte van een andere planeet bevindt. PhiL gebruikt alleen majeure ASPECTEN, i.e.
  • CONJUNCT – 0 graden – vergemakkelijkt, versterkt, vermoeilijkt, verzwakt, remt af, of neutraliseert, kan alle kanten opgaan
  • SEXTIEL – 60 graden – vergemakkelijkt
  • VIERKANT – 90 graden – nogal een uitdaging, ofwel zeer moeilijk
  • DRIEHOEK – 120 graden – zit lekker mee, van het leien dakje
  • OPPOSITIE – 180 graden – tegenwerking of tegenstelling

  Elk ASPECT kan ingaand, exact of uitgaand zijn. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat voor uw HOROSCOOP inhoudt, omdat het afhangt van uw RADIX en zo

 • ORB – de invloedsfeer (cq speling) aan weerszijden van een ASPECT. Verschilt per PLANEET en per ASPECT
 • TRANSIT – de astronomische actuele beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor korte termijn prognoses en langere termijn trends
 • PROGRESSIE – de astrologische [ 1 dag is 1 jaar ] beweging van een PLANEET door een TEKEN en door een HUIS. Veelal gebruikt voor prognoses betreffende de wat meer diepere of heftiger aangelegenheden
 • PARS – afkorting van Pars Fortunae ofwel “punt van geluk” cq “gelukspunt” genoemd. PhiL legt tijdens de sessie wel uit wat dat allemaal exact voor u inhoudt, omdat het afhangt hoe ver u reeds bent op de tijdslijn. Het is een punt in de horoscoop dat enerzijds het karma dan wel de bestemming aangeeft en anderzijds een spiegel
 • MC – afkorting van Medium Coeli, i.e. het hoogste punt aan de hemel in het zuiden. Gerelateerd met de beroepsfeer en uw zelf dat naar buiten komt. Begin van het 10de HUIS, i.e. werkfront
 • IC – Imum Coeli is het punt dat tegenover MC staat en is gerelateerd met uw zelf dat naar binnen gaat. Begin van het 4de HUIS, i.e. thuisfront
 • Vertex – punt van ommekeer of van stop/start

Bijna niemand weet dat de werkelijke astro tekens van vandaag de dag – dus niet die van duizenden jaren geleden – nu nogal anders zijn, en inmiddels ook nog eens dertien 13 tekens i.p.v. twaalf 12 (gejat van een engelse bron):

Capricorn : Jan 20 – Feb 16
Aquarius : Feb 16 – Mar 11
Pisces : Mar 11 – Apr 18
Aries : Apr 18 – May 13
Taurus : May 13 – Jun 21
Gemini : Jun 21 – Jul 20
Cancer : Jul 20 – Aug 10
Leo : Aug 10 – Sep 16
Virgo : Sep 16 – Oct 30
Libra : Oct 30 – Nov 23
Scorpius : Nov 23 – Nov 29
Ophiuchus : Nov 29 – Dec 17
Sagittarius : Dec 17 – Jan 20

Begin quote:

The Constellations of the Zodiac

The ecliptic, or the position of the Sun as it’s perceived from the revolving Earth, passes through the constellations that formed the Zodiac – Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. Zodiac signs were originally determined by which constellation the Sun was “in” on the day you were born.

Early astronomers observed the Sun traveling through the signs of the Zodiac in the course of one year, spending about a month in each. Thus, they calculated that each constellation extends 30 degrees across the ecliptic.

However, a phenomenon called precession has altered the position of the constellations we see today.

Precession and Astrology

The first day of spring in the Northern Hemisphere was once marked by the zero point of the Zodiac. Astronomers call this the vernal equinox and it occurs as the ecliptic and celestial equator intersect.

Around 600 BCE, the zero point was in Aries and was called the “first point of Aries.” (Figure 1) The constellation Aries encompassed the first 30 degrees of the ecliptic; from 30 to 60 degrees was Taurus; from 60 to 90 degrees was Gemini; and so on for all twelve constellations of the Zodiac.

Unbeknownst to the ancient astrologers, the Earth continually wobbles around its axis in a 25,800-year cycle. This wobble—called precession—is caused by the gravitational attraction of the Moon on Earth’s equatorial bulge.

Over the past two-and-a-half millennia, this wobble has caused the intersection point between the celestial equator and the ecliptic to move west along the ecliptic by 36 degrees, or almost exactly one-tenth of the way around. This means that the signs have slipped one-tenth—or almost one whole month—of the way around the sky to the west, relative to the stars beyond.

For instance, those born between March 21 and April 19 consider themselves to be Aries. Today, the Sun is no longer within the constellation of Aries during much of that period. From March 11 to April 18, the Sun is actually in the constellation of Pisces! (Figure 2) See also Figure 3, which demonstrates the precession of the equinoxes from 600 BCE to 2600.

Your “Real Sign”

The table below lists the dates when the Sun is actually within the astronomical constellations of the Zodiac, according to modern constellation boundaries and corrected for precession (these dates can vary a day from year to year).

You will most likely find that once precession is taken into account, your zodiac sign is different. And if you were born between November 29 and December 17, your sign is actually one you never saw in the newspaper: you are an Ophiuchus! The eliptic passes through the constellation of Ophiuchus after Scorpius.

Einde quote

Ach ja, het kan allemaal best zo zijn, maar er zijn geen astro ephemeris tabellen voor deze soort van indeling, dus geen astroloog kan een horoscoop hiermee berekenen. Zelfs de astronomen hebben die tabellen en formules niet. Daarbij zijn de astrologen er nog lang niet over uit of de 13 tekens dan ook congruent met 13 huizen – i.e. levensafdelingen – moeten gaan, iets wat wel logisch is maar nog niet echt over na is gedacht. Vertel mij maar welke de 13de levensafdeling moet zijn.

Dus in de vertrouwelijke huis tuin en keuken astrologie houden we het maar gewoon op de reguliere 12 constellaties.


Benodigdheden

Wat PhiL nodig heeft om e.e.a. voor te bereiden:

 • naam of pseudo
 • geboorte datum & JUISTE GEBOORTETIJD (tot op de minuut nauwkeurig wat de klok aangaf) – indien u een verkeerde geboortetijd geeft dan wordt de horoscoop ook verkeerd, en een latere rectificatie (nadat de horoscoop al is gemaakt) betekent opnieuw de horoscoop berekenen wat u dus opnieuw het totaal bedrag kost, tenzij u een foutieve horoscoop wilt hebben. Raadpleeg daarom uw geboorte akte en check die zo veel mogelijk op juistheid!!!
 • geboorte plaats (waar de bevalling heeft plaats gevonden)
 • specifieke vragen of problemen die u verduidelijkt wilt hebben
 • het heeft weinig zin om te vragen wat er is gebeurd als u dat zelf al goed weet

Wat u daarvoor krijgt is uitleg en advies betreffende uw interactie met uzelf en de omgeving, met name betreffende specifieke vragen of situaties waarover u wat meer duidelijkheid wilt hebben:

 • radix (wie bent u tegenover uzelf en tegenover anderen)
 • progressies (diepere invloeden en langere termijn toekomst)
 • transits (algemene prognoses cq kansen en kortere termijn toekomst)
 • wat al dies nog meer zij

Er wordt hier met opzet geen lijst a la “FAQ” geplaatst omdat het voor iedereen weer verschillend is.

Geen enkele astroloog kan alle vraagstukken met 100% nauwkeurigheid beantwoorden, hoe exact de vraagstukken ook zijn. Bij de ene client kan een vraag niet worden beantwoord, terwijl bij de andere client exact dezelfde vraag wel kan worden beantwoord. Sommige astrologen zeggen “de horoscoop is net zo duidelijk als de sterren die aan de hemel te zien zijn”. In de oudheid, toen astronomie en astrologie hetzelfde waren, was het inderdaad wel zo. Als PhiL iets niet weet dan laat hij dat ook weten.

Het komt maar al te vaak voor dat een horoscoop klant een onjuiste geboortetijd geeft, veelal omdat die tijd dan een mooi getal laat zien of een goed gevoel geeft. Meestal is de werkelijke geboortetijd meer dan twaalf minuten later, waardoor geprognotiseerde perioden cq progressies tot maanden later kunnen duren. Dit is dus niet de fout van de astroloog maar van de klant zelf. AstroPhiL kan wel aan de hand van specifieke gebeurtenissen de geboortetijd rectificeren. Dit brengt echter wel extra kosten met zich mee, want er moet dan opnieuw een horoscoop worden gemaakt.

Voor een relatiehoroscoop is nodig:

  Voor elke partner, uitgaande dat er daar twee van zijn:

 • naam of pseudo
 • geboorte datum & geboorte tijd (tot op de minuut nauwkeurig wat de klok aangaf) – indien u een verkeerde geboortetijd geeft dan wordt de horoscoop ook verkeerd, en een latere rectificatie (nadat de horoscoop al is gemaakt) betekent opnieuw de horoscoop berekenen wat u dus opnieuw het totaal bedrag kost, tenzij u een foutieve horoscoop wilt hebben. Raadpleeg daarom uw geboorte akte!!!
 • geboorte plaats (waar de bevalling heeft plaats gevonden)
 • Let wel, uitsluitend twee partners, ongeacht het geslacht. Dus geen trio, quatro, etc, sorry ;-)


Hoe of wat

Bij PhiL krijgt u tijdens het bespreken van uw horoscoop tevens wat uitleg over de astrologie zelf welke op uw horoscoop van toepassing is, zodat u beter het e.e.a. begrijpt. Astrologie heeft zo een eigen terminologie waar men tijdens de uitleg niet omheen kan.

U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier gemaakt door PhiL blijft in veilige bewaring bij PhiL. Uw zelf gemaakt dossier blijft van u.

Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, en geen dieren. Maar het staat u vrij om een vertrouwenspersoon met u mee te nemen, vooropgesteld dat deze als toehoorder erbij zit en niet als vergaderaar.

U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een paar uren.

Let wel: PhiL is geen “helderziende”! Astrologie is voor PhiL gewoon de boel wiskundig berekenen en logisch beredeneren volgens de astrologie methodieken, zonder hocuspocus. En het heeft niets te maken met magie, occultisme, religie, meditatie, mind control, hyper intuitie, hiernamaals contacten, out of body, dat soort dingen.

Wat prognoses betreft, zijn het voor het merendeel kansen die naar voren komen. Nou beste mensen, kansen kunnen verkwanseld worden, en ja hoor, de meeste kansen worden flink verkwanseld! PhiL noemt dat – enigzins spottend – “vrije onwil”. En in hoeverre iemand de geboden kansen vrijelijk verkwanselt is niet altijd echt in de horoscoop te zien.

Tenslotte: PhiL kan weleens besluiten een horoscoop sessie geen doorgang te laten verlenen, in het bijzondere geval dat er geen daadwerkelijke noodzaak voor is.


Afspraak

Dat PhiL e.e.a. moet voorbereiden is wel voor te stellen. Zo moet de uitgebreide horoscoop tekening worden gemaakt aan de hand van alle berekeningen van de sterrentekens, de planeten, de levensafdelingen (ook wel “huizen” of “sectoren” genoemd), de progressies (lange termijn voortbeweging over de tijdslijn), de korte termijn transits, de lange termijn transits, bijzondere aspecten (hoe planeten met elkaar gerelateerd zijn), en nog veel meer waar u nu even niet mee vermoeid zult worden. U mag daar een foto van maken.

PhiL verwacht van u ook wat voorbereiding.

Laat u aub minstens een week van te voren weten wat de specifieke vragen of situaties zijn waar u antwoord dan wel verduidelijking over wenst te hebben. Dan weet PhiL welke berekeningen gemaakt moeten worden. Indien een client zegt “zoek maar uit wat er allemaal in de sterren staat” dan staat dat congruent met het aan een arts vertellen “zoek maar uit of u wat bij me kan vinden”. Er is dan veel meer onderzoek nodig wat veel meer tijd kost. En dat kan PhiL zich qua tijd en geld niet permitteren. Daarom: wees specifiek en beperk u tot de voor u werkelijk belangrijke vraagstukken.

Koffie en thee staat altijd klaar hoor. Vanwege de te vele soorten thee en koffie op planeet Aarde kan PhiL in Den Haag alleen maar groene thee, zwarte senseo koffie of gusto espresso aanbieden. Met of zonder suiker. Geen kunstmatige zoetjes en geen melkjes of slagroom, sorry ;-)

Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet onder invloed van middelen. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. De inhoud van een horoscoop is niet een twee drie overgebracht. Dat kan een aantal uren in beslag nemen.

Uiteraard is het toegestaan om zelf alles middels audio, video, stenografie, holografie, notitieblokjes, etc op te nemen. Vanwege efficiëntie is het aan te bevelen dat u alleen komt, maar indien u het noodzakelijk acht, kunt u een vertrouwenspersoon meenemen als toehoorder.

U zult gevraagd worden om in de hal de schoenen uit te doen en in de praktijkruimte niet te roken of te vapen, i.v.m. hygiëne, feng-shui, en zo. Tevens wordt van u verwacht dat u tijdens de sessie niet met uw mobieltje of ipad bezig bent. U komt op specifiek consult en PhiL is er alleen dan voor u en houdt zijn mobieltje buiten. Dus: mobieltje uit!

PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen. Er is geen verborgen camera of webcam. U mag wel zelf alles op audio of video opnemen indien u dat wenst. Dat kan handig zijn ter “naslag”.


Hier is een recent voorbeeld van een emailtje dat PhiL naar u toe stuurt als antwoord op uw verzoek om een astrologische consultatie.

VOORBEELD E-BRIEF

Waarde cliënt(e),

Dank voor uw bericht.

Ik ben welwillend en bij machte uw horoscoop te maken. Mijn astrologie benadrukt de realiteit en is dus niet zweverig. Wat ik in de horoscoop zie vertel ik recht toe recht aan.

Het is uitermate belangrijk dat de geboortetijd tot op de minuut nauwkeurig bekend is, indien mogelijk a.d.h.v. een geboorte akte, dagboek, logboek, o.i.d. Een afwijking van een paar minuten kan al een groot verschil maken in zowel de radix analyse als wel de progressies cq prognoses. Kunt u het tijdstip nog checken?

Teneinde fine-tuning toe te passen in de horoscoop berekeningen zou ik graag een specifieke datum van u willen weten waarop iets bijzonders/diepgaands is gebeurd. Met behulp van zo’n regressieve berekening kan ik dan zodoende de radix nauwkeuriger uittekenen.

Ter voorbereiding van de horoscoop ontvang ik gaarne per email een opsomming van vragen die u graag vanuit de astrologie beantwoord zou willen hebben. De soort of het aantal vragen staat u geheel vrij en ik hanteer geen taboe. Indien er sprake is van een moeilijke of negatieve situatie in de tegenwoordige tijd, dan gaarne aangeven in de vragenlijst. Dan kan ik eventueel een aansluitende (altijd kosteloze) dianetics sessie voorbereiden.

Ik reken een vaste prijs van 180 Euro (inclusief 10% seizoen korting voor elke soort horoscoop. Het is raadzaam om rekening te houden met een sessieduur van een paar uren voor de horoscoop. Het opnemen van audio, video, steno, mindmap, etc is allemaal toegestaan. Het meenemen van een vertrouwenspersoon als toehoorder of notulist(e) is prima indien dat uw voorkeur heeft.

Indien akkoord met al het gestelde ten aanzien van astrologie dienstverlening, dan gaarne een mailtje ter bevestiging. Daarna ontvangt u een betaalverzoek ter aanbetaling van de helft van het bedrag. Na de astro sessie kan de resterende helft per bank worden betaald. Zodra de aanbetaling en de gevraagde gegevens binnen zijn, ga ik aan de slag.


Email naar George Philip Birney:

mail@georgephilipbirney.com

U bent van harte welkom om een mailtje te sturen. Bellen en appen gaat bij PhiL helaas niet, omdat hij vaak met een cliënt(e) bezig is.

Het is van uiterst belang dat de JUISTE GEBOORTETIJD wordt opgegeven. Een afwijking van een paar minuten kan tot grote fouten leiden wat dan uw eigen verantwoordelijkheid is.


Graag verneem ik van u.

Dank en beste groet,

PhiL