Synthesizer: Dolf Sie Birnie r.i.p.

Dolf Sie Birnie r.i.p.

Naar aanleiding van het levensverhaal manuscript dat hij zijn nageslacht heeft nagelaten:

DEEL 1: VAN GEBOORTE TOT PUBER
Episode 1: Pas geboren en bijna dood
Episode 2: Naar school
Episode 3: Training en harding
Episode 4: Overdenking omgang met koloniale Hollanders en Indischen
Episode 5: De dood van Papa
Episode 6: Overdenking opvoedmethoden in mijn prille jeugd
Episode 7: Hoe ik mijn bangheid kwijt raakte en een straatvechter werd
Episode 8: Sexuele voorlichting
Episode 9: De verkeerde behandeling van Jacob waardoor mijn leven een dramatische wending kreeg
DEEL 2: BEGIN VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG IN INDIË. MIJN LEVEN ONDER DE JAPANSE BEZETTING. VERZET EN VERRAAD
Episode 10: Begin van de tweede wereldoorlog in Indië
Episode 11: Mijn eerste harde kennismaking met de Japanse strijdkrachten en begin van mijn haat en wraak
Episode 12: Intocht van de Jappen in Soerabaja
Episode 13: Evacuatie naar Blitar
Episode 14: Terug van Blitar naar Soerabaja
Episode 15: In het verzet
Episode 16: Het verraad van mijn familie
Episode 17: Arrestatie en marteling
Episode 18: Gedoopt in de Protestantse kerk. Rebellie tegen mijn broers. Voortzetting verzet.
Episode 19: Bloedig verzet
Episode 20: Mijn redders in de nood
Episode 21: Hoe ik Ella’s vriend naar de hel had gejaagd
Episode 22: Sabotage
Episode 23: Overdenking verzetspleging
DEEL 3: DE MERDEKA PERIODE BLOEDBAD EN VERZET
Episode 24: Bevrijding en daarna weer strijd
Episode 25: Verheviging van de terreur – massamoorden
Episode 26: Landing van geallieerde troepen in Soerabaja
Episode 27: Doorbraak
DEEL 4: IN DIENST BIJ DE A.M.A. POLICE FORCES
Episode 28: Bij de politie
Episode 29: Nog zo’n eigenaardige verkering. Veel kattenkwaad
Episode 30: Bekentenis omtrent mijn herkomst
Episode 31: Economische collaboratie
Episode 32: In dienst bij de Mariniers Brigade
DEEL 5: IN DIENST BIJ DE MARINIERS BRIGADE IN OOST-JAVA
Episode 33: Opleiding en indeling bij de V.D.M.B.
Episode 34: Detachering in Kremboeng
Episode 35: Actie naar Modjosarie en Modjokerto
Episode 36: Terug naar Modjosarie – Actie naar Patjat en Trawas
Episode 37: Routine dienst – Voor drie weken op rust naar Bali
Episode 38: Voorbereiding voor de eerste politionele actie
Episode 39: De laatste politionele actie
Episode 40: Terug naar Shk-2. Een “GEURIGE” opdracht. Alweer op landmijn Gereden – Bangsalsarie
Episode 41: Mijn offer om een vriend van de dood te redden
Episode 42: Terugkeer van een doodgewaande zoon
Episode 43: Huwelijksverbod
Episode 44: Noodlottige transport gevangenen
Episode 45: Stadsarrest. Gerechtelijk onderzoek. De dood van Pah Tjilih
Episode 46: Ontgoocheling. Frustraties. Uitingen van geweld uit wraak
Episode 47: Berechting. Weer terug naar de Oosthoek. Posten-controle. Reorganisatie. naar andere S.H.K. en detachering in Tempeh en Sendoero
Episode 48: Reorganisatie en overplaatsingen
Episode 49: Mijn echte ware liefde: Maureen Mills, the one and only
Episode 50: Dienst gaat voor het meisje
Episode 51: De tweede politionele actie – Geen frontdienst meer-bittere teleurstelling
Episode 52: Conditie training. Hoe ik een van mijn beste informanten verloor
Episode 53: Het verdere verloop na beeindiging van de tweede politionele acties
Episode 54: Intermezzo
Episode 55: Mijn strijd tegen de zwarte magie
Episode 56: Mijn naamsverandering – Van oud naar nieuw leven
Episode 57: Liquidatie van de V.D.M.B. – Tijdelijke overgang naar Sectie “Inlichtingen” van de”A”-Divisie. Daarna overgang naar de burgermaatschappij. Racistische problemen
DEEL 6: MIJN TRAGISCHE BESLISSING. AFSCHEID VAN MIJN FAMILIE EN GEBOORTEGROND
Episode 58: Eindelijk werk. Een ernstige waarschuwing. Mijn tragische beslissing. Reddingsactie
Episode 59: Opgejaagd als een wild dier. Laatste ontmoeting met mijn beide broers. Schone beloften
Episode 60: Deelneming aan APRA-raids. Afscheidsdiner met de Gouverneur. Het schaduwen van overlopers
Episode 61: De souvereiniteitsoverdracht en de gevolgen voor ons allen. Afscheid van vrienden en kennissen. Alles is verloren
Episode 62: Mijn weigering om het Indonesische staatsburgerschap te opteren
Episode 63: Eindelijk transport gekregen. Weer deelgenomen aan APRA-acties. Verraden. Reprimande van de C.Z.M.
Episode 64: Voorbereiding voor mijn repatriëring
Episode 65: A F S C H E I D. Diepe droefheid. Alles verloren