DIPcounselling

Dianetics Imagination Processing counseling


DIANETICS

Dianetics is algemeen bekend als een therapie vorm uitgevonden door L.R. Hubbard de oprichter van Scientology. Echter een Europese wetenschapper had al een halve eeuw daarvóór zoiets ontwikkeld, en Hubbard pleegde in feite plagiaat door die manuscripten te vertalen in het Amerikaans. LRH was dus een jatmoos.

Het is te verwachten dat het woord “Scientology” een vieze smaak teweeg brengt, met name bij hen die zelf nimmer iets daarvan hebeen bestudeerd of toegepast en zonder meer de negatieve media berichten voor lief hebben genomen. Dat komt o.a. ook doordat Scientology zowel de naam is van de organisatie als van de wetenschap, en de een is de ander niet. PhiL geeft zonder meer toe dat de Scientology organisatie sinds 1988 (nadat de oprichter L. Ron Hubbard overleed) slecht is geworden maar de oorspronkelijke Scientology wetenschap van voor 1988 juist goed was. Helaas bleek vanaf 1988 alles “gemoderniseerd” en daarmee niet meer zuiver, dank zij de tegenwoordige mafia baas D. Miscavige, die ik spottend de nickname “Miscarriage” (miskraam) heb gegeven.

PhiL zit sinds 1992 niet meer in de Scientology Organization, omdat hij zich niet kon verenigen met de manier waarop de organisatie veranderde, maar heeft daar gelukkig nog wel alle oorspronkelijke “old-school” kennis opgedaan om zijn werk als Dianetics Auditor te kunnen doen zonder afhankelijk of gelieerd te zijn aan de Scientology Organization. Daarbij zal PhiL nimmer trachten iemand in Scientology te krijgen, want daar heeft noch hij noch de ander voldoende baat bij. Voor PhiL is de auditing methodiek een tool net zo praktisch als keukengerei.

Dianetics is een uitermate effectieve manier om mentale cq spirituele moeilijkheden snel en grondig te behandelen. Het heeft niets met religie of geneeskunde te maken en er komen ook geen medicamenten aan te pas. Het is in het geheel niet te vergelijken met psychologie of psychiatrie die overigens beide ellenlange therapiëen hanteren voor gemoedstoestanden die met Dianetics binnen een uurtje of zo helemaal opgelost kunnen worden.


SQUIRRELING

Met een wat uitgebeidere hybride vorm van Dianetics, ook wel Squirreling genoemd, kunnen veel voorkomende moeilijkheden aangepakt worden:

 • bang te zijn ontdekt (niet willen dat iemand er achter komt)
 • betreurde acties (spijt, wroeging)
 • blessures (verwondingen van allerlei aard)
 • conflicten (onenigheid, ruzie, gevecht)
 • depressie (somberheid, druk van buiten)
 • eenzaamheid
 • emotioneel geraakt
 • gedesorienteerd
 • haast (pushed, stressed, moet opschieten)
 • hoe het staat met de wereld (media shit)
 • hoofdpijn (ad hoc, migraine, na voorval of ongeluk cq incident)
 • huilen
 • jaloers
 • kritisch jegens
 • liefde (te veel geven)
 • niet goed genoeg (gevoel van minderwaardigheid)
 • onderdrukte gevoelens
 • overlijden (plotselinge)
 • pijn aan ander
 • probleem
 • psychische aanval
 • schande (gossip, roddel, blamage, schuld, voor paal staan)
 • schuldig aan of schuldgevoel
 • spijt of wroeging
 • sterven (dood van ander)
 • teleurstelling
 • tv (media in het algemeen, zoals youtube, websites, apps, nieuws, entertainment verslaving, games, e.d.)
 • verdriet
 • verlating
 • verlies (plotseling)
 • vervreemding
 • wraak
 • zelfmedelijden
 • ziekte van een dierbare

Deze zijn alle doorgaans met een enkele Squirrel Dianetics sessie tot iets goeds te krijgen. In uitzonderlijke gevallen – zoals dieper gaande depressies – zijn iets meer sessies nodig. Er is altijd positief resultaat. Dat manifesteert zich in het minder hinder hebben van barrieres die ontstaan zijn door nare momenten in het verleden.


IMAGINATION PROCESSING

Imagination Processing is een vrij simpele methodiek uit de leer van Multi Genius Technology for Consiousness. Zoals de benaming al suggereert betreft het een gebruikmaking van de eigen voorstellingen op allerlei vlak en inclusief geassocieerde gedachten, gevoelens en indrukken. Waar het o.a. om draait is heel simple gesteld wat er allemaal aan de hand is, wat er allemaal aan de hand kan zijn, en wat er allemaal aan de hand moet zijn. Het bevrijd zijn van oeverloze overwegingen betreffende een bepaald gebied is een van de win punten. Immers dan komt conclusie en besluit helder ter tafel.

Een bijproduct van Imagination Processing is het vrijkomen van opgeslagen negatieve lading, ietwat zoals tijdens Dianetis gebeurt. Dianetics is meer toegespitst richting verleden terwijl Imagination Processing meer is toegespitst richting heden en toekomst.


WAT HET KOST

De eerste vraag is doorgaans “Hoeveel kost het?” In tegenstelling tot astrologie, t.w. het maken van een horoscoop, is er geen tijdrovende voorbereiding nodig voor een dianetics en/of een imagination processing sessie. Als u persé toch wat wilt doneren, dan wordt geen protest aangetekend.


HOE EN WAT

Alvorens een DIP (Dianetics Imagination Processing) sessie te beginnen, wordt eerst een intake gepleegd, ofwel een lijstje van probleemgebieden.

Aan de hand van de onderwerpen die eruit voortvloeien gaat de sessie van start. Alles gebeurt bij volledig bewustzijn, dus er komt geen hypnose aan te pas en al helemaal geen psych trucjes en ook geen hocuspocus scéance. De DIP consulent stelt vragen die door de cliënt(e) worden beantwoord. De DIP consulent trekt geen conclusies, want dat is wat de cliënt(e) zelf doet.

Het eind resultaat toont zich vanzelf wel. Soms is meer dan één sessie nodig om tot een goed eind resultaat te komen. Dit is niet in te schatten.

U mag altijd notities, audio en video opnames maken. Het dossier gemaakt door PhiL blijft in veilige bewaring bij PhiL. Uw zelf gemaakt dossier blijft van u.

Niets van wat besproken wordt gaat naar enig andere partij van welke aard dan ook. Het is de bedoeling dat het consult 1 op 1 is, d.w.z. geen derden erbij, en ook geen dieren. Maar het staat u vrij om een vertrouwenspersoon met u mee te nemen, vooropgesteld dat deze als toehoorder erbij zit en niet als vergaderaar.

U gelieve rekening te houden met een mogelijke sessie duur van een aantal uren.


AFSPRAAK

PhiL verwacht van u wat voorbereiding.

Het is zeer belangrijk dat u goed uitgerust bent, en klaar wakker, niet onder invloed van middelen. Let wel dat een sessie behoorlijk wat energie kan vergen. De inhoud van een horoscoop is niet een twee drie overgebracht. Dat kan een aantal uren in beslag nemen.

U zult gevraagd worden om in in de praktijkruimte niet te roken of te vapen, i.v.m. hygiëne, feng-shui, en zo. Tevens wordt van u verwacht dat u tijdens de sessie niet met uw mobieltje of ipad bezig bent. U komt op specifiek consult en PhiL is er alleen dan voor u en houdt ook zijn mobieltje buiten. Dus: mobieltje uit!

PhiL zelf zal nimmer enige informatie van uw dossier aan anderen laten weten. Alles blijft strikt vertrouwelijk, net als artsen, consulenten, advocaten, etc dat behoren te doen.Email naar George Philip Birney:

mail@georgephilipbirney.com

U bent van harte welkom om een mailtje te sturen. Bellen en appen gaat bij PhiL helaas niet, omdat hij vaak met een cliënt(e) bezig is.


Voor speciale gevallen is het noodzakelijk om Dianetics te combineren met Bio Zapping. Zapping lijkt een agressief woord, maar dat is het zeker niet.

Een Bio Zapper is een electronisch apparaat dat minuscule electrische pulsen van een zeer laag voltage – een sterkte vergelijkbaar met de batterij van een horloge – in de vorm van diverse specifieke frequenties door het lichaam laat gaan.

Als gevolg hiervan treed fysieke verbetering in. Een aantal sessies zijn nodig voor goed resultaat.

Een sessie duurt 30 minuten zap, 20 minuten pauze, 30 minuten zap, 20 minuten pauze, 30 minuten zap, dus totaal 130 minuten. Dus rekening houden met twee en een half uur bezoek.