Recent

De marinier uit Soerabaja

Vertelling: Adolf Birney – Dolf Sie Birnie.
Eindproductie: George Philip Birney

DIT IS GEEN ROMAN – NIET VOOR ENTERTAINMENT

Binding : Paperback
Taal : Nederlands
Distributievorm : Boek (print, druk)
Formaat : 135mm x 215mm
Aantal pagina’s : 674
Uitgeverij : POD
Datum publicatie : 28-sep-2019

PAPERBACK EU – ISBN 9789463457644 Nederland
PAPERBACK EU – ISBN 1697318878 Duitsland
PAPERBACK UK – ISBN 1697318878 Brexit
PAPERBACK JP – ISBN 1697318878 Asia
PAPERBACK WORLD – ISBN 1697318878 World wide

Het werkelijke verhaal door de tolk van Java zelf opgetekend over zijn eerste 25 levensjaren van 1925 tot 1950 in het voormalige Nederlands-Oost-Indië temidden van een zeer duistere Indische schaduwzijde, de mishandelingen, de extremistische Japanse bezetting, de Nederlandse dekolonisatie, de Bersiap en Merdeka gerelateerde bloedige gruwelen rondom de verrijzenis van de staat Indonesië, wraak en moord en misbruik, de militaire en tegengestelde politieke situatie, en zijn werkzaamheden bij de Veiligheids Dienst Mariniers Brigade (V.D.M.B.) alvorens te repatriëren naar Nederland alwaar zijn oorlogstrauma resulteerde in hetgeen erover te lezen valt in de roman “De tolk van Java”.

Er zijn nogal wat discussies over het uitblijven van oorlogs compensatie voor hen die rond de jaren 1945-1950 in Nederlands-Oost-Indië hebben gestreden. Hier is een rauwe vertelling over wat er gaande was in die periode.

“De marinier uit Soerabaja” is het werkelijke verhaal door de tolk van Java zelf opgetekend over zijn eerste 25 levensjaren van 1925 tot 1950 in het voormalige Nederlands-Oost-Indië temidden van een zeer duistere Indische schaduwzijde, de mishandelingen, de extremistische Japanse bezetting, de Nederlandse dekolonisatie, de Bersiap en Merdeka gerelateerde bloedige gruwelen rondom de verrijzenis van de staat Indonesië, wraak en moord en misbruik, de militaire en tegengestelde politieke situatie, en zijn werkzaamheden bij de Veiligheids Dienst Mariniers Brigade (V.D.M.B.) alvorens te repatriëren naar Nederland alwaar zijn oorlogstrauma resulteerde in hetgeen erover te lezen valt in de roman “De tolk van Java”.

“De marinier uit Soerabaja” is in eigen beheer geproduceerd en uitgegeven. Vanwege de productie, beheer en distributie kosten kan de prijs helaas niet lager. “De marinier uit Soerabaja” is nu als 674 pagina’s tellende paperback online te bestellen. In de loop van 2020 zal deze paperback tevens in alle Nederlandse boekhandels te verkrijgen zijn, zelfde prijs. Bestel nu online, dan is deze binnen een paar dagen in huis!


Met grote dank aan Bregtje Knaap, media & creative concepts / tekst & eindredactie, voor het plaatsen in het onafhankelijk Indisch maandblad Moesson maart 2020 nr. 9 pagina 08 een prachtig artikel over het non-fiction boek “De marinier uit Soerabaja”, paperback 674 pagina’s vol met N.O.I. keiharde feiten rond de Bersiap periode, en meer …Beste geïnteresseerden in het voormalige N.O.I. en alles wat zich daar rond de Bersiap periode heeft afgespeeld.
Op mijn social media posts over het boek “De marinier uit Soerabaja” heb ik wat “like”s ontvangen, waarvoor dank. Maar een “like” zonder “lees” is niet wat ik beoog.

Het oorspronkelijke manuscript kwam al tot stand in de jaren ’60, echter verdween onder mysterieuze omstandigheden tijdens een gecompliceerde echtscheiding. In de jaren ’80 schreef mijn vader voor de tweede maal zijn gehele verhaal.

In feite representeert zijn optekening heel wat Indische individuen met soortgelijke ervaringen, een groot aantal van hen die littekens dan wel nog open wonden meenemend naar de volgende generaties, met alle gevolgen van dien.

Mijn tweelingbroer Alfred had al passages uit dat manuscript gebruikt voor zijn bestseller roman “De tolk van Java”, waarin onder meer geschetst wordt hoe mijn vader als het ware de oorlog naar Nederland in zijn eigen gezin meenam.

Alle hierin genoemde namen van personen en instanties zijn precies zo gehouden, niets is geredigeerd, zelfs duplicaten van vertellingen en onlogische samenhangen zijn gewoon zo gelaten als het oorspronkelijk was. Het enige wat ik heb gedaan is zijn papieren document – destijds getypt op een Remington typewriter – in digitale vorm overgetikt, taalkundige (nvl grammaticale) correcties toegepast, en alles geformatteerd. Echter de spelling en stijl anno jaren ’60-’80 heb ik zo gelaten, wetende dat de tegenwoordige Nederlandse taal anders is.


Het gaat mij niet om de centen, want eerlijk gezegd verdien ik er haast niks aan. Omdat ik het boek in eigen beheer uitgeef, moet ik ook zelf alle kosten dragen, zoals printing & binding, boekhandelskorting, verpakking en distributie, verkoopsysteembeheer, en dergelijke.

Waar het mij wel om gaat is dat de feitelijke gebeurtenissen omtrent die periode naar buiten gebracht moeten worden. Voor zover ik weet heeft niemand uit die periode zo’n uitgebreid verslag gemaakt over de gruwelen dan mijn vader die aan zijn kinderen het manuscript heeft nagelaten. Dat maakt dit boek zo uniek.

Het heeft me ruim een jaar werk gekost om al dat papier geheel gecorrigeerd in digitale vorm te gieten om uiteindelijk een paperback te kunnen produceren en publiceren. Het is geen roman, en niet geschikt voor hen die het boek “De tolk van Java” al na een paar bladzijden dichtklapten, want “De marinier uit Soerabaja” is “hard-core” zogezegd.
Geenszins vervangt dit boek de roman “De tolk van Java”. Oorspronkelijk had die roman ongeveer 1200 bladzijden, nu pakweg de helft. Tijdens een boek presentatie van die roman sprak ik tot de menigte o.a. met de woorden dat er ondanks het schrappen van de helft er veel te lezen valt tussen de gedrukte regels door. Vele van die ongedrukte regels zijn in het boek “De marinier uit Soerabaja” te vinden.

Zegt u het maar, wat wilt u, zoekt u Indische entertainment of wilt u Indische diepgang?

Nu het boek nog beschikbaar is, grijp de kans om datgene betreffende de Indische schaduwzijde geopenbaard te krijgen dat tot nog toe alsmaar verborgen bleef.


KOOP NU DE PAPERBACK – CLICK HIER – BEPERKTE OPLAGE!


Deze uitgave in eigen beheer copyright © 1985-2019 George Philip Birney. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent.

Ik hoop met dit boek tevens alle Veteranen, van die tijd in voormalig Nederlands Oost Indië, in de stramste houding te mogen salueren.

George Philip Birney, producent